Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming algemene privacy wet. Hierbij houdt Groenestein techno-service zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Bedrijfsgegevens

  • Groenestein techno-service
  • Overmeerseweg 42, Nederhorst den berg 1394BD
  • Telefoonnummer: 0294-253524
  • KvK nummer: 32091268
  • Website: www.groenesteintuinmachines.nl – www.groenestein-ts.nl
  • Email: Info@Groenestein-ts.nl

Persoonsgegevens en doeleinde

  • Groenestein techno-service verwerkt de volgende persoonsgegevens:
  • NAW-gegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – BTW nummer

Doeleinde

  • Relatiebeheer – Uitvoering van overeenkomsten en transacties – Historie van machine gegevens – Historie van diverse reparatie werkzaamheden – Garantie van nieuwe machines – Administratieve handelingen en facturatie – Mailing i.v.m. winteronderhoud machines – Personeelsadministratie

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Wij zullen uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgeven aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. In het geval van aankoop nieuwe machines zullen de persoonsgegevens gedeeld worden met “derden” dit i.v.m. de garantietermijnen. Met “derden” waar Groenestein techno-service gebruik van maakt om haar dienst te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voorgenoemde doeleinden.

U heeft het recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat de gegevens niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@Groenestein-ts.nl

Website en gegevens

Groenestein techno-service maakt gebruik van een beveiligde website en deze is voorzien van een SSL certificaat. Offerte aanvragen, aanmeldingsformulieren en andere persoonsgegevens worden direct bij het versturen versleuteld en kunnen zo niet meer in verkeerde handen vallen. http://ww.groenesteintuinmachines.nl maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Tevens maken we gebruik van facebook om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. 

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens de wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Nederhorst den berg 26 oktober 2021

Geef een reactie